Wiata Myśliwska

Gospodarka łowiecka » Wiata Myśliwska

Wiata Myśliwska „Zaścianek" naszego Koła położona jest w Lesnictwie Kuty, w dzierżawionym przez nas obwodzie nr 63. Budowę Wiaty rozpoczeto w 2002 r. Inicjatywą rozpoczęcia tej inwestycji i mobilizacji do działania był fakt, że pozostałe koła łowieckie z Węgorzewa miały już swoje siedziby. My natomiast za każdym razem uroczystości hubertowskie organizowaliśmy w innym obwodzie wożąc ze sobą stoły i ławy, które składane były w miejscach uroczystości. Potrzebowaliśmy siedziby nie tylko, by tam obchodzić Dzień Św. Huberta, ale na wszystkie inne, by to tam, w tak urokliwym i pięknym miejscu odbywały się spotkania myśliwych i ich rodzin. 
Głównym projektantem Wiaty oraz "kierownikiem" budowy był Kol. Lech Słoboda. Przedstawione przez niego pomysły Zarząd zaakceptował i niezwłocznie - przy "błogosławieństwie" Nadleśniczego Kol. Krzysztofa Wyrobka - przystapiono do realizacji w oparciu o siły wszystkich członków Koła, którzy - co należy podkreslić - czynnie uczestniczyli w pracach budowlanych. Początkowo Wiata nie posiadała ścian, a silny i zimny wiatr skutecznie szybko zakończył biesiadę podczas pierwszego, organizowanego tam Hubertusa. Szybko wyciągnięto wnioski i już za rok sytuacja się unormowała. Wiata modernizowana była kolejne dwa lata, podczas których rozbudowano aneks kuchenny, zbudowano grill wyłożono polbruk. 
...jak pomyślano, tak zrobiono. Od zbudowania Wiaty, co roku polowanie hubertowiskie - poprzedzone mszą św. - odbywa się w obwodzie nr 63, po czym myśliwi zjeżdżają na wiatę na uroczyste zakończenie - już z udziałem żon, mężów, osób towarzyszących - i tradycyjną biesiadę. To właśnie na Wiacie rozpoczynamy sezon polowań na ptactwo oraz kończymy sezon polowań zbiorowych. To właśnie na naszej Wiacie obchodziliśmy 50-lecie naszego Koła, tutaj też gościliśmy członków Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach podczas polowania zbiorowego z ich udziałem oraz myśliwych tzw. dewizowych. 

Wiata w odnowionej szacie zaprezentowana została członkom naszego Koła już 3-go listopada 2012r. podczas obchodów Dnia Św. Huberta, kiedy to również swiętowaliśmy 55-rocznicę istnienia Koła Łowieckiego "MAZURY" w Węgorzewie.

Wiata zyskała nowy dach, utwardzoną, polbrukową nawierzchnię wewnątrz, nowy WC i utwardzoną do niego ścieżkę, nową impregnację konstukcji drewnianych, nowy dach grilla, itd. 

Nasz Mazurski "ZAŚCIANEK"