Czyli jednak: Nie polujemy, nie pilnujemy upraw, nie szacujemy!!!

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2020-2021 » Czyli jednak: Nie polujemy, nie pilnujemy upraw, nie szacujemy!!!

Cyt. za ZG PZŁ: Nowe rządowe rozporządzenie zatrzymuje myśliwych w domach.
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt. Zakaz obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

... Zobacz więcej