Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

ZAPRASZAMY na Mszę Świętą „Hubertowską” z wypominkami za zmarłych myśliwych z Węgorzewskich Kół Łowieckich.
Msza odprawiona zostanie w Kościele pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie w dniu 16 listopada 2014 r. /niedziela/, o godz. 18
30.
Polowanie poprzedziła Msza Św., którą celebrował nasz Kolega Ks. Hubert Tryk. Muzykę myśliwską zapewnił zespół Kol. Krzysztofa Bilaszki. Polowanie...
Przypominamy, że termin opłacania składki członkowskij mija 16 listopada 2014 r.!!!

Składka członkowska na 2015 rok w Polskim Związku Łowieckim wynosi 355 zł. Wysokość składki określiła Naczelna Rada Łowiecka...

zobacz archiwum »