Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

Po raz szósty, w dniu 16 sierpnia 2014 r. odbędą się Myśliwskie Smaki w Piszu...
15 sierpnia br. rozpoczniemy sezon polowań na ptactwo - VI Inauguracyjnym Zbiorowym Polowaniem na Kaczki Węgorzewskich Kół Łowieckich...
Galeria naszego Koła powiększyła się o kolejny folder. Tym razem to tegoroczna "Noc Świętojańska". Aby szybko dotrzeć do zdjęć wystarczy kliknąć tutaj.

zobacz archiwum »