Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

Zarząd Koła przypomina, że zgodnie z naszą uchwałą "programową", do końca maja winniśmy uiścić składkę członkowską na rzecz KOŁA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom myśliwych, poniżej podajemy nr naszego konta bankowego, na które należy wpłacać składkę:                         14 9348 0000 0000 0707 2000 0010...
Doskonałą ocenę, zwycięstwo w rasie i pierwszą lokatę w kategorii psów doosłych zdobył pies (łajka zachodniosyberyjska) Kol. Macieja Nowika na XVIII Krajowej Wystawie Psów Rasowych, jaka w dniu 1 maja br. odbyła się w Dobrym Mieście.
Odbyty w dniu 24 kwietnia br. trening strzelecki połączony z przystrzelaniem broni i szkoleniem myśliwych, jak zawsze połączony został z konkursem strzeleckim w strzelaniu z broni gwintowanej na dystansie 100 m i do dzika w przebiegu...

zobacz archiwum »