Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności


EPI

już od 1 sierpnia!

Prosimy o zapoznanie się z dalszą treścią informacji dot. EPI...


Zakończyliśmy cykl szkoleń dot. obsługi elektronicznej ewidencji polowań indywidualnych. Osoby, które w szkoleniu nie uczestniczyły, a potrzebują pomocy w zakresie obsługi programu oraz haseł dostępowaych proszone są o kontakt z członkami Zarządu Koła, a najlepiej z Kol. Dariuszem Macewiczem!
Zarząd K.Ł. "Mazury"
w Węgorzewie
Szkolenie dotyczy oczywiście ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POLOWAŃ INDYWIDUALNYCH i realizowane jest zgodnie z harmonogramem, w którym uczestniczą członkowie naszego Koła. Każdy z myśliwych zawiadomiony jest indywidualnie...

zobacz archiwum »