Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

Mamy pełnię żniw. Żniwa rozpoczęły się również w naszym Kole. Na pola w Perłach i Olszewie wjechały kombajny. Dotychczas zasiewy nasze stanowiły poletka zaporowe, w ramach prowadzonej akcji ochrony pól przed szkodami łowieckimi. Teraz, pozostałe ziarno wykorzystamy na dokarmianie zwierzyny. Krótki fotoreportaż - dostępny w Galerii
W miesiącu sierpniu i wrześniu, w rozpoczętym właśnie sezonie na kaczki polujemy tylko w środy, soboty i niedziele.
W sobotę, 8-go sierpnia br. odbył się IV OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW PZŁ w SUWAŁKACH. Podczas zjazdu wybrano suwalską Okręgową Radę Łowiecką na kolejną kadencję, wybrano również Delegatów na Zjazd Krajowy. Miło nam poinformować, że Kol. Jerzy Litwinienko z naszego Koła ponownie został wybrany do ORŁ, gdzie piastuje funkcję V-ce Prezesa - Gratulujemy! Więcej o zjeździe na: stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach i kolejnym numerze "Myśliwca Warmińsko-Mazurskiego. 

zobacz archiwum »