Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

...wkrótce więcej...
Członkowie Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie właśnie otrzymują pismo w sprawie rozpoczynającego się wkrótce sezonu polowań zbiorowych...
Zgodnie z uchwałą Zarządu K.Ł. "Mazury" od 1-go października zezwala się na wykonywanie polowań indywidualnych na poletkach łowieckich. UWAGA!!! Zakazem polowania w dalszym ciągu objęte są poletka, na których znajduje się kukurydza.

zobacz archiwum »