Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

Składka członkowska na 2016 rok w Polskim Związku Łowieckim wynosi 355 zł.
Składkę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie
do 6 listopada 2015 r.!!!
Członkowie Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie już w najbliższym czasie otrzymają pismo i harmonogram w związku z rozpoczynającym się wkrótce sezonem polowań zbiorowych i zbliżającymi się obchodami Dnia Św. Huberta...

A może raczej, co nas czeka? Myślistwo stanowi ciągłe zainteresowanie mediów i osób nam nie przychylnych. Ciągle aktualny jest udział dzieci w polowaniach, gdy raptem wychodzi kolejny problem: co dalej? Po więcej odsyłam na stronę internetowego wydania jednego z ogólnopolskich dzienników: czytaj dalej. Oby styczniowe zakończenie sezonu polowań zbiorowych nie znaczyło czegoś więcej!!!

zobacz archiwum »