Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

Zarząd Koła informuje o możliwości odbierania od Skarbnika Koła PIT-8C w związku z przychodem uzyskanym w ramach premii za pozyskaną zwierzynę.
UWAGA! Zgodnie z informacją organizatorów tegorocznego "BALU MYŚLIWSKIEGO 2015 WĘGORZEWSKICH KÓŁ ŁOWIECKICH", (który odbędzie się 14 lutego 2015 r.) pozostało już niewiele wolnych miejsc!!! Uprasza się zatem wszystkich chętnych o zgłaszanie swojego udziału zgodnie z wcześniejszą informacją o balu!!!
Ostatnie polowanie zbiorowe w dniu 10 stycznia 2015 r. zakończone zostało podsumowaniem sezonu, które odbyło się na naszej Wiacie, z pokotem - jak na załączonym zdjęciu...

zobacz archiwum »