Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

Realizując postanowienia rozporządz. Ministra Środowiska w sprawie zasad wykonywania polowania..., zwanego zwyczajowo "Regulaminem polowań" - Zarząd Koła w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 16:00 organizuje obowiązkowe przystrzelanie broni...
Bardzo ważnym zadaniem prowadzonej przez Koło gospodarki łowieckiej jest tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochrona na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich.
Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach w dniach 10-11 kwietnia br. organizuje szkolenie instruktorów kynologicznych, które odbędzie się w penjonacie "Janas" w Guziance - Ruciane Nida.

zobacz archiwum »