Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności


Na początku października br. odbędzie się w Ostródzie kolejna edycja imprezy wystawowo - targowej
pn. HUBERTUS ARENA 2016 do udziału w której zapraszamy Koleżanki
i Kolegów w ramach wspólnego wyjazdu w sobotę - 8 października!!!


Odpowiadając na sygnały internautów informuję, że nia jest znana przyczyna awarii podstorny z Galerią zawiarającą zdjęcia. Awaria została zgłoszona administratorowi.
- A d m i n -
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 14-go sierpnia br. zmarła Kol. Krystyna ZAKRZEWSKA, wieloletnia księgowa naszego Koła. 

Zarząd K.Ł. "Mazury"
w Węgorzewie


Informację dot. ceremonii pogrzebowej podajemy w dalszej części artykułu.

zobacz archiwum »