Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

Dorocze Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie, które odbyło się w sobotę 30 kwietnia br. przyjęło plan działania i budżet na obecny rok gospodarczy, zatwierdziło sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzieliło absolutorium członkom Zarządu oraz przyjęło uchwałę "programową"...
Zarząd Koła przypomina, że zgodnie z naszą uchwałą "programową", do końca maja winniśmy uiścić składkę członkowską na rzecz KOŁA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom myśliwych, poniżej podajemy nr naszego nowego konta bankowego, na które należy wpłacać składkę:                        
86 2030 0045 1110 0000 0417 8190.
Poniższa informacja, to oczywiście żart na prima aprilis. Jednak nie do końca. Zgodnie z przekazanymi nam informacjami, już w bieżącym roku przystąpimy do wymiany legitymacji członkowskich w PZŁ...
/poniższe fot. za PZŁ Kraków i PWPW/

zobacz archiwum »