Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie, które odbyło się w sobotę 18 kwietnia br. przyjęło plan działania i budżet na obecny rok gospodarczy, zatwiedziło sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzieliło absolutorium członkom Zarządu, ale najważniejsze - wyłoniło nowe organy naszego Koła.
Nowo tworzona zakładka w GALERII poświęcona będzie sprawom naszej działalności związanej z gospodarką łowiecką, dokarmianiem zwierzyny i wszelkimi sprawami dot. poprawy warunków bytowania zwierzyny. Chcielibyśmy, aby jej twórcami byli myśliwi, członkowie naszego Koła - osoby na co dzień zaangażowane i realizujące te zadania.

zobacz archiwum »