Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji "NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ"!!!
"Noc Świętojańska 2016" w Kole Łowieckim "Mazury" odbędzie się w sobotę, 11 czerwca 2016 r. To kolejna edycja rodzinnego spotkania członków naszego Koła i naszych sympatyków, organizowanego dla najmłodszych, ich rodziców i dziadków...
Zarząd Główny PZŁ zaprasza wszystkie polujące Koleżanki i Stażystki do udziału w III Kongresie Kobiet Polujących "Dianą być!". Spotkanie odbędzie się w dniu 2 czerwca o godz.13:00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Tematem przewodnim będzie edukacja dzieci. Gościem specjalnym będzie zespół Bayer Full! Chęć udziału należy zgłaszać do zarządów okręgowych lub bezpośrednio na adres: hannakozieja@gmail.com.
W internecie jest już dostępna treść zmienionej ustawy - Prawo łowieckie. Zmiany dotyczą spraw związanych z odszkodowaniami. Zgodnie z cyt. ustawą przyjętą w dniu 20 maja br. przez Sejm RP całkowitej zmianie ulegną procedury związane ze zgłaszaniem szkód łowieckich, ich szacowaniem i wypłatą odszkodowań. Odszkodowania wypłacane będą z "Funduszu odszkodowawczego", który funkcjonował będzie w oparciu o środki finansowe przekazywana corocznie przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Treść aktu znajduje się TUTAJ. Akt opublikowany zostanie po akceptacji Senatu i podpisaniu przez Prezydenta RP.

zobacz archiwum »