Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

Poniższa informacja, to oczywiście żart na prima aprilis. Jednak nie do końca. Zgodnie z przekazanymi nam informacjami, już w bieżącym roku przystąpimy do wymiany legitymacji członkowskich w PZŁ...
/poniższe fot. za PZŁ Kraków i PWPW/
Przypominamy, że 31 marca utraciły ważność legitymacje członkowskie w PZŁ. Od dnia dzisiejszego wszedł w życie nowy rodzaj legitymacji, tzw. elektroniczne, które zastapiły dotychczasową wersję papierową. Wszystkie osoby, które nie dokonały jeszcze wymiany tego dokumentu uprasza się o niezwłoczne dostarczanie do Zarządu Koła wypełnionego wniosku o wymianę dokumentu wraz ze zdjęciem na nośniku elektronicznym (w formie pliku jpg lub pdf).
Kończący się rok gospodarczy, to czas podsumowań oraz wytyczania zadań na kolejny sezon. Podczas ostatniego w tym sezonie łowieckim posiedzenia Zarządu K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie, które odbyło się 29 marca 2016 r. ustalono termin Walnego Zgromadzenia naszego Koła...

zobacz archiwum »