Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

Zmiana związana jest z organizacją w dniach 3-4 grudnia br. polowań "dewizowych" i dotyczy dwóch najbliższych polowań, tj. w dniu 22 i 29 listopada br. Więcej o zmianach w naszym EPI, w zakładce polowania zbiorowe.
W dniach 27-28 listopada 2015 r. Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach organizuje szkolenie myśliwych wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego – zwierzyny łownej pozyskanej w ramach odstrzału. Szkolenie skierowane jest do osób, które nie posiadają jeszcze stosownego certyfikatu (uprawnień)...

ZAPRASZAMY na Mszę Świętą „Hubertowską” z wypominkami za zmarłych leśników i myśliwych z Węgorzewskich Kół Łowieckich.

Msza odprawiona zostanie w Kościele pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie w dniu 20 listopada 2015 r. /piątek/, o godz. 17
00.

zobacz archiwum »