Strona WWW

Ustawa Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to szereg aktów prawnych różnej rangi regulujące aspekt łowiectwa i bytu Polskiego Związku Łowieckiego w Polsce. Najważniejszy z nich to oczywiście ustawa Prawo łowieckie, a w dalszej kolejności wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze oraz akty oraganów naszego Zrzeszenia. Poza nimi istnieje szereg innych norm prawnych tematycznie związanych z łowiectwem, jak chociażby ustawa o lasach, o broni i amunicji, o ochronie zwierząt i inne.  Zbiór najważniejszych z nich znaleźć można zarówno na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, jak też innych portalach myśliwskich, jak chociażby www.lowiecki.pl.
Z uwagi na obszerność materiału poniżej podano link do strony Lowiecki.pl, gdzie zebrano najważniejsze akty prawne dot. łowiectwa oraz wyjaśnienia, itp:
www.lowiecki.pl/prawo/index.php

 


Aktualności

Galeria Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie to bogata kronika łowiecka i historia naszego Koła. Właśnie wzbogaciła się o kolejne fotografie...
Zarząd Koła informuje o możliwości odbierania od Skarbnika Koła PIT-8C w związku z przychodem uzyskanym w ramach premii za pozyskaną zwierzynę.
Z A P R A S Z A M Y
na "BAL MYŚLIWSKI '2016' WĘGORZEWSKICH KÓŁ ŁOWIECKICH", który odbędzie się 23 stycznia 2016 roku. Więcej szczegółów w dalszej części informacji...

zobacz archiwum »