Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

Poniższa informacja, to oczywiście żart na prima aprilis. Jednak nie do końca. Zgodnie z przekazanymi nam informacjami, już w bieżącym roku przystąpimy do wymiany legitymacji członkowskich w PZŁ...
/poniższe fot. za PZŁ Kraków i PWPW/
Przypominamy, że 31 marca utraciły ważność legitymacje członkowskie w PZŁ. Od dnia dzisiejszego wszedł w życie nowy rodzaj legitymacji, tzw. elektroniczne, które zastapiły dotychczasową wersję papierową. Wszystkie osoby, które nie dokonały jeszcze wymiany tego dokumentu uprasza się o niezwłoczne dostarczanie do Zarządu Koła wypełnionego wniosku o wymianę dokumentu wraz ze zdjęciem na nośniku elektronicznym (w formie pliku jpg lub pdf).
Kończący się rok gospodarczy, to czas podsumowań oraz wytyczania zadań na kolejny sezon. Podczas ostatniego w tym sezonie łowieckim posiedzenia Zarządu K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie, które odbyło się 29 marca 2016 r. ustalono termin Walnego Zgromadzenia naszego Koła...

zobacz archiwum »