Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji "NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ"!!!
"Noc Świętojańska 2016" w Kole Łowieckim "Mazury" odbędzie się w sobotę, 11 czerwca 2016 r. To kolejna edycja rodzinnego spotkania członków naszego Koła i naszych sympatyków, organizowanego dla najmłodszych, ich rodziców i dziadków...
Zarząd Główny PZŁ zaprasza wszystkie polujące Koleżanki i Stażystki do udziału w III Kongresie Kobiet Polujących "Dianą być!". Spotkanie odbędzie się w dniu 2 czerwca o godz.13:00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Tematem przewodnim będzie edukacja dzieci. Gościem specjalnym będzie zespół Bayer Full! Chęć udziału należy zgłaszać do zarządów okręgowych lub bezpośrednio na adres: hannakozieja@gmail.com.
W internecie jest już dostępna treść zmienionej ustawy - Prawo łowieckie. Zmiany dotyczą spraw związanych z odszkodowaniami. Zgodnie z cyt. ustawą przyjętą w dniu 20 maja br. przez Sejm RP całkowitej zmianie ulegną procedury związane ze zgłaszaniem szkód łowieckich, ich szacowaniem i wypłatą odszkodowań. Odszkodowania wypłacane będą z "Funduszu odszkodowawczego", który funkcjonował będzie w oparciu o środki finansowe przekazywana corocznie przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Treść aktu znajduje się TUTAJ. Akt opublikowany zostanie po akceptacji Senatu i podpisaniu przez Prezydenta RP.

zobacz archiwum »