Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności


Publikujemy stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt...

Składka członkowska na 2017 rok w Polskim Związku Łowieckim wynosi 357 zł.
Składkę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie
do 15 listopada 2016 r.!!!
Zarząd Okręgowy PZŁ i Komisja Kynologiczna ORŁ w Suwałkach zapraszają na warsztaty dla tropowców, dzikarzy i norowców, które odbędą się w dniach 10 - 16 października 2016 r. "Zachęcamy poświęcić swój cenny czas swojemu czteronożnemu przyjacielowi. Pamiętajmy, że dobrze wyszkolony pies, podziękuje nam pracą w łowisku odnosząc sukcesy." Więcej informacji na stronie http://knieja.home.pl/szkolenie_tropowcow.html

zobacz archiwum »