Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności


EPI

już od 1 sierpnia!

Prosimy o zapoznanie się z dalszą treścią informacji dot. EPI...


Zakończyliśmy cykl szkoleń dot. obsługi elektronicznej ewidencji polowań indywidualnych. Osoby, które w szkoleniu nie uczestniczyły, a potrzebują pomocy w zakresie obsługi programu oraz haseł dostępowaych proszone są o kontakt z członkami Zarządu Koła, a najlepiej z Kol. Dariuszem Macewiczem!
Zarząd K.Ł. "Mazury"
w Węgorzewie
Szkolenie dotyczy oczywiście ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POLOWAŃ INDYWIDUALNYCH i realizowane jest zgodnie z harmonogramem, w którym uczestniczą członkowie naszego Koła. Każdy z myśliwych zawiadomiony jest indywidualnie...

zobacz archiwum »