Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

...wkrótce więcej...
ZAPRASZAMY na Mszę Świętą „Hubertowską” z wypominkami za zmarłych myśliwych z Węgorzewskich Kół Łowieckich.
Msza odprawiona zostanie w Kościele pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie w dniu 16 listopada 2014 r. /niedziela/, o godz. 18
30.
Polowanie poprzedziła Msza Św., którą celebrował nasz Kolega Ks. Hubert Tryk. Muzykę myśliwską zapewnił zespół Kol. Krzysztofa Bilaszki. Polowanie...

zobacz archiwum »