Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

Nowo tworzona zakładka w GALERII poświęcona będzie sprawom naszej działalności związanej z gospodarką łowiecką, dokarmianiem zwierzyny i wszelkimi sprawami dot. poprawy warunków bytowania zwierzyny. Chcielibyśmy, aby jej twórcami byli myśliwi, członkowie naszego Koła - osoby na co dzień zaangażowane i realizujące te zadania.
Najnowsze zmiany w "regulaminie polowań" nadal nie normują kwestii związanych z dopuszczeniem polowań na niektóre gatunki zwierzyny. Wprowadzono natomiast szereg innych zmian. Wśród nich, te najważniejsze, które powinny nas zainteresować, to unormowania w zakresie stosowania amunicji bezołowiowej i używania jaskrawego wierzchniego ubioru na polowaniach zbiorowych...

zobacz archiwum »