Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

Galeria Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie to bogata kronika łowiecka i historia naszego Koła. Właśnie wzbogaciła się o kolejne fotografie...
Zarząd Koła informuje o możliwości odbierania od Skarbnika Koła PIT-8C w związku z przychodem uzyskanym w ramach premii za pozyskaną zwierzynę.
Z A P R A S Z A M Y
na "BAL MYŚLIWSKI '2016' WĘGORZEWSKICH KÓŁ ŁOWIECKICH", który odbędzie się 23 stycznia 2016 roku. Więcej szczegółów w dalszej części informacji...

zobacz archiwum »