Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO "MAZURY" w WĘGORZEWIE ZWOŁUJE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2015 R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA...

Realizując postanowienia rozporządz. Ministra Środowiska w sprawie zasad wykonywania polowania..., zwanego zwyczajowo "Regulaminem polowań" - Zarząd Koła w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 16:00 organizuje obowiązkowe przystrzelanie broni...
Bardzo ważnym zadaniem prowadzonej przez Koło gospodarki łowieckiej jest tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochrona na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich.

zobacz archiwum »