Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

Zarząd Koła informuje o możliwości odbierania od Skarbnika Koła PIT-8C w związku z przychodem uzyskanym w ramach premii za pozyskaną zwierzynę.
UWAGA! Zgodnie z informacją organizatorów tegorocznego "BALU MYŚLIWSKIEGO 2015 WĘGORZEWSKICH KÓŁ ŁOWIECKICH", (który odbędzie się 14 lutego 2015 r.) pozostało już niewiele wolnych miejsc!!! Uprasza się zatem wszystkich chętnych o zgłaszanie swojego udziału zgodnie z wcześniejszą informacją o balu!!!
Ostatnie polowanie zbiorowe w dniu 10 stycznia 2015 r. zakończone zostało podsumowaniem sezonu, które odbyło się na naszej Wiacie, z pokotem - jak na załączonym zdjęciu...

zobacz archiwum »