Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

Mamy początek jesieni - już kalendarzową, a zaraz astronomiczną. To również czas, gdy rozpoczyna się sezon polowań na zwierzynę grubą...
Zasada ''Zuerst Fuchs'', czyli "najpierw lis" jest szeroko stosowana m.in. przez naszych zachodnich sąsiadów...
Po raz szósty, w dniu 16 sierpnia 2014 r. odbędą się Myśliwskie Smaki w Piszu...

zobacz archiwum »