Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

Zarząd Koła przypomina, że zgodnie z naszą uchwałą "programową", do końca maja winniśmy uiścić składkę członkowską na rzecz KOŁA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom myśliwych, poniżej podajemy nr naszego konta bankowego, na które należy wpłacać składkę:                         14 9348 0000 0000 0707 2000 0010...
Doskonałą ocenę, zwycięstwo w rasie i pierwszą lokatę w kategorii psów doosłych zdobył pies (łajka zachodniosyberyjska) Kol. Macieja Nowika na XVIII Krajowej Wystawie Psów Rasowych, jaka w dniu 1 maja br. odbyła się w Dobrym Mieście.
Odbyty w dniu 24 kwietnia br. trening strzelecki połączony z przystrzelaniem broni i szkoleniem myśliwych, jak zawsze połączony został z konkursem strzeleckim w strzelaniu z broni gwintowanej na dystansie 100 m i do dzika w przebiegu...

zobacz archiwum »