Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

Zmiana związana jest z organizacją w dniach 3-4 grudnia br. polowań "dewizowych" i dotyczy dwóch najbliższych polowań, tj. w dniu 22 i 29 listopada br. Więcej o zmianach w naszym EPI, w zakładce polowania zbiorowe.
W dniach 27-28 listopada 2015 r. Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach organizuje szkolenie myśliwych wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego – zwierzyny łownej pozyskanej w ramach odstrzału. Szkolenie skierowane jest do osób, które nie posiadają jeszcze stosownego certyfikatu (uprawnień)...

ZAPRASZAMY na Mszę Świętą „Hubertowską” z wypominkami za zmarłych leśników i myśliwych z Węgorzewskich Kół Łowieckich.

Msza odprawiona zostanie w Kościele pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie w dniu 20 listopada 2015 r. /piątek/, o godz. 17
00.

zobacz archiwum »