Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności


Na początku października br. odbędzie się w Ostródzie kolejna edycja imprezy wystawowo - targowej
pn. HUBERTUS ARENA 2016 do udziału w której zapraszamy Koleżanki
i Kolegów w ramach wspólnego wyjazdu w sobotę - 8 października!!!


Odpowiadając na sygnały internautów informuję, że nia jest znana przyczyna awarii podstorny z Galerią zawiarającą zdjęcia. Awaria została zgłoszona administratorowi.
- A d m i n -
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 14-go sierpnia br. zmarła Kol. Krystyna ZAKRZEWSKA, wieloletnia księgowa naszego Koła. 

Zarząd K.Ł. "Mazury"
w Węgorzewie


Informację dot. ceremonii pogrzebowej podajemy w dalszej części artykułu.

zobacz archiwum »