Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

...wkrótce więcej...
Członkowie Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie właśnie otrzymują pismo w sprawie rozpoczynającego się wkrótce sezonu polowań zbiorowych...
Zgodnie z uchwałą Zarządu K.Ł. "Mazury" od 1-go października zezwala się na wykonywanie polowań indywidualnych na poletkach łowieckich. UWAGA!!! Zakazem polowania w dalszym ciągu objęte są poletka, na których znajduje się kukurydza.

zobacz archiwum »