Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

Passa trwa również u Kol. Edwarda Karwackiego, który również po raz drugi w tym sezonie polowań zbiorowych na zwierzynę grubą został Królem Polowania. A wszystko to w obwodzie łowieckim nr 63...
...a mowa, o naszym Koledze Michale Treszczyńskim, który drugi raz z rzędu został Królem Polowania. Tym razem "królestwo" przyniósł piękny dublet do dzików...

zobacz archiwum »