Strona WWW

Statut PZŁ

Szanowni Koledzy!
Statut Polskiego Związku Łowieckiego to szerokie opracowanie obejmujące i regulujące wszystkie zagadnienia dot. funkcjonowania Zrzeszenia, jakim jest Polski Zwiazek Łowiecki, zadań, jakie zwiazek nasz realizuje, określa status członków Zrzeszenia i kół łowieckich. Precyzuje również zasady działania i kompetencje organów kół łowieckich i szereg innych zagadnień. Statut, to obok "Regulaminu polowań" obowiązkowa lektura, której treść winna być znana każdemu myśliwemu. 
Satut PZŁ zawiera ponad 60 stron. Dlatego też z uwagi na ograniczenia pojemności tej strony poniżel wskazano link znajdujący się na portalu - stronie Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie Statut jest dostępny:
www.pzlow.pl/palio/html.run

Aktualności

Mamy pełnię żniw. Żniwa rozpoczęły się również w naszym Kole. Na pola w Perłach i Olszewie wjechały kombajny. Dotychczas zasiewy nasze stanowiły poletka zaporowe, w ramach prowadzonej akcji ochrony pól przed szkodami łowieckimi. Teraz, pozostałe ziarno wykorzystamy na dokarmianie zwierzyny. Krótki fotoreportaż - dostępny w Galerii
W miesiącu sierpniu i wrześniu, w rozpoczętym właśnie sezonie na kaczki polujemy tylko w środy, soboty i niedziele.
W sobotę, 8-go sierpnia br. odbył się IV OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW PZŁ w SUWAŁKACH. Podczas zjazdu wybrano suwalską Okręgową Radę Łowiecką na kolejną kadencję, wybrano również Delegatów na Zjazd Krajowy. Miło nam poinformować, że Kol. Jerzy Litwinienko z naszego Koła ponownie został wybrany do ORŁ, gdzie piastuje funkcję V-ce Prezesa - Gratulujemy! Więcej o zjeździe na: stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach i kolejnym numerze "Myśliwca Warmińsko-Mazurskiego. 

zobacz archiwum »